top of page

ARTESANÍAS DIXITAIS

Webdoc - Realización, guion, motion graphics e montaxe

Artesanías dixitais foi o proxecto que desenvolvín durante a miña estadía na axencia BenCuriosa. Este webdoc reuniu doce voces procedentes de diferentes áreas de creación que tiñan en común que o traballo, aínda que meticuloso e especializado coma as artesanías tradicionais, baséase esencialmente no uso de ferramentas dixitais.

A peza ofrece doce entrevistas realizadas a través de videochamada e integradas logo nun entorno visual que mestura collage con formas xeométricas e cores básicas, tratando de crear unha equivalencia estética a esa idea de “artesanía dixital”.

Artesanias (1).png
Artesanias (2).png
Artesanias (5).png
bottom of page